Wydział Nauk Społecznych

maj 30, 2022

 Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej- Rekrutacja na staże dla studentów w ramach projektu ProUG: zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą staży:

Rekrutacja na staże ProUG | Wydział Nauk Społecznych

„wysokospecjalistyczne warsztaty z udziałem dydaktyków z zagranicy”- szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych