Oferta uczestnictwa w szkoleniach, stażach i innych formach wsparcia adresowana jest do wykładowców i studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Nabór trwa!

BIURO KARIER w Projekcie ProUG

Zapraszamy Was do skorzystania z udziału w Projekcie ProUG, który realizujemy w Biurze Karier.

Z czego możecie skorzystać?

! INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
! TESTY (możliwość zbadania swojego stylu działania, kompetencji miękkich
i poznawczych)
! COACHING

Jesteśmy STACJONARNIE I ONLINE (MS Teams)
Szerszy opis oferty Projektu znajdziecie tutaj: Biuro Karier UG

Biuro karier w projekcie Pro UG. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, testy kompetencji, coaching, telefon 585233378, e-mail doradca.zawodowy@ug.edu.pl

„Zarządzanie karierą”

Podczas pierwszego panelu Uczestnicy poznają strategie marketingowe inwestowania w budowanie reputacji i zwiększania swojej wartości na rynku pracy.

Następnie Uczestnicy nabędą umiejętność eksponowania swoich mocnych stron osobowości tak, aby korzystniej prezentować swoją osobę jako partnera dla innych, czy to w sytuacjach prywatnych, czy w kontaktach zawodowych. Poznają, jak dostrzegać, rozpoznawać i rozwijać swoje mocne strony. W stosunku do słabych stron nabędą wiedzę jak zminimalizować negatywne wrażenia i podkreślać pozytywne strony. W dalszej części omówione zostaną zachowania asertywne, czyli takie, które oznaczają korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. Rozróżnione zostaną również techniki i elementy asertywnej odmowy.

Panel trzeci „Radzenie sobie ze stresem” nauczy uczestników rozpoznawać stres w różnych ujęciach. Poznają oznaki stresu oraz techniki jego zmniejszania. Grupy przeprowadzą szereg ćwiczeń mających na celu praktyczne zastosowanie technik i metod (krótko i długotrwałych) radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Nauczą się również rozróżniać stres w sferach fizjologii, myślenia, emocji, zachowań czy filozofii życiowej oraz poznają rodzaje stresorów, jakie mogą na nich wpływać.

W dalszej części warsztatów poznają techniki komunikacji interpersonalnej to, w jaki sposób nadawać komunikat oraz go odbierać. Poznają różnice pomiędzy aktywnym i biernym słuchaniem oraz podejmą dyskusje na temat barier komunikacyjnych. Zostaną przeprowadzone ćwiczenia z tematyki komunikacji niewerbalnej oraz werbalnej. Dodatkowo przeprowadzony zostanie test, który określi role, jakie każdy z uczestników ma w grupie.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu!
(zapisy na warsztaty zostaną wznowione w styczniu 2022)

 

OPIS WARSZTATÓW

Szkolenie składa się z 4 paneli:
1. Personal branding I networking
2. Mocne słabe strony + asertywność
3. Radzenia sobie ze stresem
4. Komunikacja + role w grupie

Aktualna rekrutacja na szkolenia

Wydział Oceanografii i Geografii

Indywidualne Techniki Ratunkowe

Szkolenie realizuje Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Studium postępuje zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Żeglugi Wielkie i Śródlądowej. Aktualnie wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie w reżimie sanitarnym. W przypadku zaostrzenia obostrzeń sanitarnych zajęcia wykładowe odbędą się w formie zdalnej, a zajęcia na basenie zgodnie z wytycznymi ministerstwa.

W razie pytań proszę kontaktować się z dr Iloną Kamińską – Koordynatorem projektów (ilona.kaminska@ug.edu.pl , tel. 58 523 66 07)

Studenci wybierając nowe lub zmodyfikowane kierunki ujęte w PROgramie Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) zostają objęci kształceniem pozwalającym wziąć im udział w różnorodnych, dodatkowych formach zajęć umożliwiających nabycie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju oraz zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W ramach ProUG, mają dostęp do zajęć:

  • związanych z uzyskiwaniem tzw. kompetencji miękkich oraz językowych,
  • prowadzonych w formie projektów,
  • prowadzonych przez zagranicznych wykładowców,
  • prowadzonych interaktywnie, z wykorzystaniem najnowszych metod dydaktycznych, wysokospecjalistycznej aparatury i wyposażenia,

studenci zostaną objęci m.in.:

  • programami staży krajowych i zagranicznych,
  • wizytami studyjnymi u pracodawców,
   certyfikowanymi szkoleniami,
  • prowadzonymi przez wysokiej klasy specjalistów,
  • coachingiem, którego celem będzie wsparcie rozwoju osobistego, jak również poszerzenie samoświadomości w zakresie własnych predyspozycji i umiejętności zawodowych.

Osoby przyjęte proszone są o uzupełnienie i podpisanie załączników, a następnie złożenie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi na wybranym Wydziale.

Szkolenia wkrótce

Wydział Chemii

Szkolenie: Laboratorium kariery II – zajęcia warsztatowe dla studentów planujących karierę naukową na Uczelni. 

Certyfikowane szkolenie Audytorów wewnętrznych – system zarzadzania w laboratorium medycznym zgodnie z ISO 15189.

Zajęcia praktyczne: HACCP

Szczegóły w sprawie szkoleń u Pani Magdy Kozak.