Harmonogram udzielanego wsparcia

Wsparcie w okresie od 10.2019

Rodzaj wsparcia Data realizacji Godzina realizacji (podane godziny mają charakter ramowy, mogą ulegać zmianom) Miejsce realizacji
Realizacja nowego programu studiów I stopnia na kierunku Produkcja form audiowizualnych od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/produkcja_form_audiowizualnych-stacjonarne-i_stopnia Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 51 80-308 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku Filologia germańska, specjalność biznesowo-gospodarcza od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_germanska-stacjonarne-i_stopnia Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 51 80-308 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku Filologia klasyczna od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_klasyczna-stacjonarne-i_stopnia Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 51 80-308 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku Studia bałkańskie od 01.10.2019 do 30.09.2024 link do strony rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/studia_balkanskie-stacjonarne-i_stopnia Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 51 80-308 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku socjologia od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/socjologia-stacjonarne-i_stopnia Wydział Nauk Społecznych
ul. Bażyńskiego 4 80-309 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku psychologia od 01.10.2019 do 30.09.2024 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/psychologia-stacjonarne-jednolite_magisterskie Wydział Nauk Społecznych
ul. Bażyńskiego 4 80-309 Gdańsk
Staż dydaktyczny dla 4 pracowników WNS na uczelni wiodącej w ob. metodol. badań społecznych od 2019.04.01 do 2019.12.31 1) University of Florida, Department of Clinical and Health Psychology, USA; 2) Victoria University Melbourne, Deakin University Melbourne, Australia; 3) University of California Santa Crus, USA; 4) Department of Psychology, New York University, USA
Staż dydaktyczny dla 4 pracowników WNS na uczelni wiodącej w obszarze diagnozy psychologicznej i pedagogicznej od 2019.04.01 do 2019.12.31 1) University of Turku, Finland; 2) Vietnam Academy of Social Sciences, Hanoi, Vietnam; 3) School of Psychology, Uniwersity of Sussex, Brighton, UK; 4) Brickbeck University of London, UK
Kierunek – Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne od 1.10.2019 do 30.09.2022 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ i WPiA
Kierunek – Zarządzanie instytucjami służby zdrowia od 1.10.2019 do 30.09.2022 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ
Specjalność Aplikacje informatyczne w biznesie od 1.10.2019 do 30.09.2022 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ
Specjalność Inwestycje i Nieruchomości od 1.10.2019 do 30.09.2021 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ
Specjalność Finance and Accounting od 1.10.2019 do 30.09.2021 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ
Udział w szkoleniu w zakresie specjalistycznego oprogramowania ARGUS Enterprise dla kadry dydakt. 07-09.01.2020 zgodnie z zaproponowanym przez firmę harmonogramem Wielka Brytania
Specjalistyczne szkolenia językowego z zakresu inwestycji i nieruchomości dla kadry dydakt. WZ  – usługa zewnętrzna 19.10.2019 8.00-11.00 (3h) WZ
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
21.10.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
22.10.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
23.10.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
24.10.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
25.10.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
26.10.2019 7.45-9.45 (2h)
13.00-15.00 (2h)
15.15-17.15 (2h)
17.30-20.30 (3h)
29.10.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
02.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
04.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
05.11.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
06.11.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
07.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
08.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
09.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
12.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
14.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
15.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
16.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
18.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
19.11.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
realizacja przedmiotu ABC IT na kierunku Oceanografia studia I st. semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć https://oig.ug.edu.pl/studenci/plany_zajec sale dydaktyczne WOiG, Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 46
realizacja przedmiotu ABC IT na kierunku Gospodarka Przestrzenna studia I st. semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć https://oig.ug.edu.pl/studenci/plany_zajec sale dydaktyczne WOiG, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4
realizacja szkolenia z Indywidualnych Technik Ratunkowych dla studentów kierunku Oceanografia studia I i II st. semestr zimowy od 22.XI.2019 do 01.XII.2019 sale dydaktyczne WOiG, Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 46, oraz pomieszczenia Wykonawcy wyłonionego z przetargu
realizacja przedmiotu ABC IT na kierunkach Chemia studia I st., Ochrona Środowiska studia I st. semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WCH
Fizyka I semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WCH
Szkolenie z wykorzystania tablicy interaktywnej Smart Board 7 i 14 stycznia 2020 roku w godzinach 10-15 sale dydaktyczne WCH
Szkolenie z gamifikacji 9, 16, 23 i 30 stycznia 2020 roku w godzinach 9-15 sale dydaktyczne WCH
Przeprowadzenie zajęć z udziałem praktyków r.a. 2019/2020, r.a. 2020/2021 wg planu zajęć Wydział Ekonomiczny UG
szkolenie dla 3 pracowników Biura Karier
(I część)
10-11.10.2019 i 17-18.2019 oraz 07-08.11.2019 Poznań
Academic Skills – kurs języka angielskiego dla kadry dydaktycznej 25.10.2019 – 30.06.2020 Środy, 15:30 – 17:00 Sala 612 w rektoracie UG
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Joanna Chmielewska 17.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
24.10.2019
31.10.2019
07.11.2019
14.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
09.01.2020
16.01.2020
23.01.2020
30.01.2020
06.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Piotr Andrzejewski 14.10.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
21.10.2019
28.10.2019
04.11.2019
11.11.2019
18.11.2019
25.11.2019
02.12.2019
09.12.2019
16.12.2019
13.01.2020
20.01.2020
27.01.2020
03.02.2020
10.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Joanna Makara 15.10.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 411
22.10.2019
05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
07.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020
04.02.2020
11.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Zofia Judycka 15.10.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
22.10.2019
29.10.2019
05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
07.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020
04.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Katarzyna Marcinkiewicz 16.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
23.10.2019
30.10.2019
06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
08.01.2020
15.01.2020
22.01.2020
29.01.2020
05.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Adriana Ruta 23.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 411
30.10.2019
06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
08.01.2020
15.01.2020
22.01.2020
29.01.2020
05.02.2020
12.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Agnieszka Błaszkowska 15.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
22.10.2019
29.10.2019
05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
07.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020
04.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Davida Gagan 15.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 1
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 317
22.10.2019
29.10.2019
05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
07.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020
04.02.2020

 

Wsparcie w okresie od 04.2019

 

Rodzaj wsparcia Data realizacji Godzina realizacji (podane godziny mają charakter ramowy, mogą ulegać zmianom) Miejsce realizacji
Realizacja szkolenia z innowacji dydaktycznych  (248 – szkolenie dla kadry dydaktycznej) 06.03.2019 9:45 – 12:00 Sala F16 na Wydziale Chemii
13.03.2019
27.03.2019
03.04.2019
10.04.2019
24.04.2019
08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
Realizacja szkolenia z języka angielskiego Academic Skills (254 – szkolenie dla kadry dydaktycznej) 17.10.2019 15:30 – 17:00 Sala konferencyjna 612 w rektoracie
24.10.2019
14.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
09.01.2019
16.01.2019
23.01.2019
20.02.2019
27.02.2019
06.03.2019
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019
03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019
08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
Realizacja szkolenia z wykorzystania baz danych (250 – szkolenie dla kadry dydaktycznej) 25.03.2019 16:00 – 19:00 Sala komputerowa na Wydziale Filologicznym
01.04.2019
08.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
Język angielski grupa „0” lektor- Joanna Chmielewska; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 18.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
25.03.2019
01.04.2019
08.04.2019
15.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
01.07.2019
Język angielski grupa „0+” lektor-Piotr Andrzejewski; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 07.03.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
14.03.2019
21.03.2019
28.03.2019
04.04.2019
11.04.2019
18.04.2019
25.04.2019
09.05.2019
16.05.2019
23.05.2019
30.05.2019
06.06.2019
13.06.2019
27.06.2019
Język angielski grupa „A1” lektor- Joanna Makara; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 05.03.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 411
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
02.04.2019
09.04.2019
16.04.2019
23.04.2019
30.04.2019
07.05.2019
14.05.2019
21.05.2019
28.05.2019
04.06.2019
11.06.2019
Język angielski grupa „A1/A2” lektor- Zofia Judycka; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 26.02.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
05.03.2019
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
02.04.2019
09.04.2019
16.04.2019
23.04.2019
30.04.2019
07.05.2019
14.05.2019
21.05.2019
28.05.2019
04.06.2019
Język angielski grupa „B1” lektor- Katarzyna Marcinkiewicz; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 25.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
01.04.2019
08.04.2019
15.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
01.07.2019
08.07.2019
Język angielski grupa „B1/B2” lektor- Adriana Ruta; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 06.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 411
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019
03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019
08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
05.06.2019
12.06.2019
19.06.2019
Język angielski grupa „B2” lektor- Agnieszka Błaszkowska; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 05.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
02.04.2019
09.04.2019
16.04.2019
23.04.2019
30.04.2019
07.05.2019
14.05.2019
21.05.2019
28.05.2019
04.06.2019
11.06.2019
Język angielski grupa „C1” lektor- Marianna Gagan; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 14.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 1
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 317
21.03.2019
28.03.2019
04.04.2019
11.04.2019
18.04.2019
25.04.2019
02.05.2019
09.05.2019
16.05.2019
23.05.2019
30.05.2019
06.06.2019
13.06.2019
27.06.2019
Język angielski – szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Chemii 18.03.2019 10:00-11:30 ul. Wita Stwosza 63,
80-308 Gdańsk, sala F105
25.03.2019
01.04.2019
08.04.2019
15.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
01.06.2019
Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) – 192 osoby (zrekrutowani studenci kierunku Oceanografia studia I i II stopnia) IV kwartał 2019 WOiG, Instytut Oceanografii al. Piłsudskiego 46 Gdynia, zajęcia poza kampusem (szkolenie na basenie)
Koszt szkolenia z zakresu tutoringu I stopnia – szkolenie dla kadry dydaktycznej 30 os.; 64 h – 8 dni; 2 gr. 15 os. IV kwartał 2019 – jedna grupa, I kwartał 2020 – druga grupa WOiG, Instytut Oceanografii al. Piłsudskiego 46, Gdynia
Rekrutacja na kierunek Oceanografia studia I stopnia Zakończenie rejestracji:
09 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów:
11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych:
19 lipca 2019 r.
10.00-15.00 WOiG, Instytut Oceanografii, al. Piłsudskiego 46, Gdynia, sala wystawowa
Rekrutacja na kierunek Oceanografia studia II stopnia Zakończenie rejestracji:
11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów:
16 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych:
24 lipca 2019 r.
10.00-15.00 WOiG, Instytut Oceanografii, al. Piłsudskiego 46, Gdynia, sala wystawowa
Rekrutacja na kierunek Gospodarka Przestrzenna studia I stopnia Zakończenie rejestracji:
09 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów:
11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych:
19 lipca 2019 r.
10.00-15.00 WOiG, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk, sala B 201
Rekrutacja na kierunek Gospodarka Przestrzenna studia II stopnia Zakończenie rejestracji:
11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów:
16 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych:
24 lipca 2019 r.
10.00-15.00 WOiG, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk, sala B 202
realizacja przedmiotu ABC IT na kierunkach Oceanografia studia I st., Gospodarka Przestrzenna studia I st. semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WOiG
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku socjologia od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/socjologia-stacjonarne-i_stopnia Wydzial Nauk Społecznych         ul. Bażyńskiego 4                                80-309 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku psychologia od 01.10.2019 do 30.09.2024 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/psychologia-stacjonarne-jednolite_magisterskie Wydzial Nauk Społecznych         ul. Bażyńskiego 4                                80-309 Gdańsk
Kurs języka angielskiego dla 8 pracowniaków WNS w Wielkiej Brytanii z uwzględnieniem fachowego języka specyficznego dla nauk społecznych  5-16 sierpnia 2019 oraz  2-13 września 2019 Kaplan International Edinburgh
Staż dydaktyczny dla 4 pracowników WNS na uczelni wiodącej w ob. metodol. badań społecznych od 2019.04.01 do 2019.12.31 1) University of Florida, Department of Clinical and Health Psychology, USA; 2) Victoria University Melbourne, Deakin University Melbourne, Australia; 3) University of California Santa Crus, USA; 4) Department of Psychology, New York University, USA
Staż dydaktyczny w University of the West of England od 2019.04.24 do 2019.05.17 University of the West of England, Bristol, UK
Staż dydaktyczny dla 4 pracowników WNS na uczelni wiodącej w obszarze diagnozy psychologicznej i pedagogicznej od 2019.04.01 do 2019.12.31 1) University of Turku, Finland; 2) Vietnam Academy of Social Sciences, Hanoi, Vietnam; 3) School of Psychology, Uniwersity of Sussex, Brighton, UK; 4) Brickbeck University of London, UK
Język angielski – szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Zarządzania wrz.19 ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Wizyta studyjna 1 pracownika WF w celu nawiązania kontaktów i współpracy w ramach nowego kierunku Produkcja form audiowizualnych 21-28.07.2019 School of Cinematic Arts, będąca wydziałem University of Southern California w Los Angeles, USA

 

Wsparcie w okresie 10.2018 – 04.2019

Rodzaj wsparcia Data realizacji Godzina realizacji (podane godziny mają charakter ramowy, mogą ulegać zmianom) Miejsce realizacji
Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy” dla kadry administracyjnej 17.10.2018 10.00-12.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
24.10.2018 10.00-12.30
31.10.2018 10.00-12.30
07.11.2018 10.00-12.30
14.11.2018 10.00-12.30
21.11.2018 10.00-12.30
28.11.2018 10.00-12.30
05.12.2018 10.00-12.30
12.12.2018 10.00-12.30
19.12.2018 10.00-12.30
Szkolenie dla kadry dydaktycznej z języka angielskiego Academic Skills 17.10.2018 15:30-17:00 Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk, sala 612
24.10.2018 15:30-17:00
14.11.2018 15:30-17:00
21.11.2018 15:30-17:00
28.11.2018 15:30-17:00
5.12.2018 15:30-17:00
12.12.2018 15:30-17:00
19.12.2018 15:30-17:00
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 22.10.2018 9.45-11.15 Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki s. 52
23.10.2018 7.30-9.00 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
9.45-11.15 Wita Stwosza 51
80-3012 Gdańsk
Wydział Filologiczny
(Neofilologia) s. 277
25.10.2018 13.00-14.30 Wita Stwosza 51
80-3012 Gdańsk
Wydział Filologiczny
(Neofilologia) s. 275
26.10.2018 8.00-9.30 Wita Stwosza 51
80-3012 Gdańsk
Wydział Filologiczny
(Neofilologia) s. 359
29.10.108 9.45-11.15 Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki s. 52
30.10.2018 7.30-9.00 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat
s. 222
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
9.45-11.15 Wita Stwosza 51
80-3012 Gdańsk
Wydział Filologiczny
(Neofilologia) s. 277
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 13.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
14.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
15.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
16.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
19.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
20.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
21.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
22.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
23.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
26.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 27.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
28.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
29.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
30.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
03.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
04.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
05.10.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
06.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
07.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
10.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 11.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
12.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
13.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
17.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
18.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
19.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
20.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
21.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
03.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
04.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 07.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
08.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
09.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
10.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
11.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
15.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
16.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
17.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
18.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 21.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
22.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
23.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
24.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
25.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
28.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
29.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
30.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
31.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
01.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 04.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
05.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
06.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
07.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
08.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
11.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
12.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
13.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
15.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 18.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
19.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
20.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
21.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
22.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
25.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
Szkolenie dla kadry dydaktycznej z innowacji dydaktycznych 7.11.2018 9:30-11:45  Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk, sala F16
14.11.2018 9:30-11:45
21.11.2018 9:30-11:45
28.11.2018 9:30-11:45
5.12.2018 9:30-11:45
12.12.2018 9:30-11:45
9.01.2019 9:30-11:45
16.01.2019 9:30-11:45
20.02.2019 9:30-11:45
27.02.2019 9:30-11:45
Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt 18.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
Wydział Ekonomiczny, sala komputerowa
19.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
20.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
21.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
22.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
25.03.2019 8.30-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
26.03.2019 8.30-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
27.03.2019 8.30-10.00
10.15-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
28.03.2019
29.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
Szkolenie SAP TERP10 27.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
Wydział Ekonomiczny, sala komputerowa z dostępem do internetu i SAP ERP
28.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
29.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
30.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
31.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
03.04.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
04.04.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
05.04.2019 8.30-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
06.04.2019 8.30-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
07.04.2019 8.30-10.00
10.15-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
panorma in mari via tua