Harmonogram udzielanego wsparcia

Wsparcie w okresie w semestrze 17.02.-30.09.2020:

Rodzaj wsparcia Data realizacji Godzina realizacji (podane godziny mają charakter ramowy, mogą ulegać zmianom) Miejsce realizacji
realizacja przedmiotu Fizyka (wykład) na kierunku Oceanografia studia I st. semestr letni 2019/20; II-IV 2020 (I połowa semestru) zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WOiG
realizacja przedmiotu Innowacyjna gospodarka przestrzenna spojrzenie w przyszłość (wykład) na kierunku Gospodarka Przestrzenna studia I st. semestr letni 2019/20; IV-VI 2020 (II połowa semestru) zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WOiG
realizacja przedmiotu Podstawy interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego (ćwiczenia) na kierunku Oceanografia studia I st. z wykorzystaniem przygotowanego w ramach projektu skryptu Podstawy interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego zajęcia zostały przeniesione na rok akademicki 20/21 (na wiosnę 2021) r/v Oceanograf
realizacja przedmiotu Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego (ćwiczenia) na kierunku Oceanografia studia II st. z wykorzystaniem przygotowanego w ramach projektu skryptu Zaawansowane metody interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego zajęcia zostały przeniesione na rok akademicki 20/21 (na wiosnę 2021) r/v Oceanograf
warsztaty dla studentów Gospodarki przestrzennej w oparciu o przygotowane Case Studies * semestr letni 2019/20 zgodnie z ustalonym harmonogramem sale dydaktyczne WOiG oraz obiekty poza kampusem
warsztaty dla studentów Oceanografii w oparciu o przygotowane Case Studies * semestr letni 2019/20 zgodnie z ustalonym harmonogramem sale dydaktyczne WOiG oraz obiekty poza kampusem
Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) – uzupełnienie III-VI 2020 zgodnie z ustalonym harmonogramem WOiG, Instytut Oceanografii al. Piłsudskiego 46 Gdynia, zajęcia poza kampusem (szkolenie na basenie)
Przeprowadzenie zajęć z udziałem praktyków (specjalność Międzynarodowe Strategie Marketingowe, kierunek MSG) r.a. 2019/2020, r.a. 2020/2021 wg planu zajęć sale dydaktyczne, Wydział Ekonomiczny UG
Przeprowadzenie zajęć z udziałem praktyków (specjalność Ekonomika Transportu i Logistyka profil Logistyka, kierunek Ekonomia) r.a. 2019/2020, r.a. 2020/2021 wg planu zajęć sale dydaktyczne, Wydział Ekonomiczny UG
Przeprowadzenie zajęć z udziałem praktyków (specjalność Biznes międzynarodowy, kierunek MSG) r.a. 2019/2020, r.a. 2020/2021 wg planu zajęć sale dydaktyczne, Wydział Ekonomiczny UG
Wykłady z profesorami wizytującymi (2 pierwsze wizyty) na Wydziale Ekonomicznym r.a. 2019/2020, r.a. 2020/2021 20-24.04.2020 r. oraz 01-05.06.2020 r. sale dydaktyczne, Wydział Ekonomiczny UG
Szkolenie z języka angielskiego z elementami chemii dla kadry dydaktycznej marzec-czerwiec 2020 zajęcia zostały przeniesione na rok akademicki 20/21 (na zimę 2020) sale dydaktyczne WCH
Wizyta studyjna lokalna maj.20 wizyta przeniesiona na październik lub listopad 2020 r. w zależności od powrotu studentów na wydział Browar Amber
Doradztwo zawodowe realizacja ciagła, w zależności od potrzeb studentów indywidualnie umawiana ze studentem sala szkoleniowa Biura Karier, ul.Bażyńskiego 1a, pok.122
Badanie kompetencji studentów narzędziem HR 24 realizacja ciagła, w zależności od potrzeb studentów indywidualnie umawiana ze studentem j.w.
Realizacja przedmiotu Logika na kierunkach Produkcja form audiowizualnych I st., Filologia germańska, spec. biznesowo-gospodarcza I st., Filologia klasyczna I st., Studia bałkańskie I st. semestr letni 2019/20; II 2020-VI 2020 zgodnie z planem zajęć na poszczególnych kierunkach sale dydaktyczne WF
Staże dla studentów 1 i 2 roku I st. oraz 1 roku II st. Wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej: udział w międzynarodowym festiwalu filmowym oraz realizacja audiowizualnych zadań praktyczncych w studiu semestr letni 2019/20; II 2020-VI 2020 CeTA – od kwietnia do czerwca 2020; MFF Nowe Horyzonty – lipiec 2020 MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu; Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu
Realizacja nowego programu studiów I stopnia na kierunku Criminology and Criminal Justice od 01.10.2019 do 30.09.2022 zgodnie z planem zajęć https://prawo.ug.edu.pl/jesli_studiujesz/studenci/plany_zajec/semestr_letni_20192020/studia_stacjonarne/criminology_and_criminal_justice_i_stopnia_licencjackie Wydzial Prawa i Administracji                   ul. Bażyńskiego 6                                80-308 Gdańsk
Specjalność Inwestycje i Nieruchomości  (nowa grupa – II rok) od 1.01.2020 do 06.2020 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ
Kierunek Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia 0d 02.2020 do 09.2020 praktyki studenckie instytucje służby zdrowia
Specjalność Aplikacje informatyczne w biznesie od 1.01.2020 do 09.2020 Panele Biznesowe sale dydaktyczne WZ
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku socjologia od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/socjologia-stacjonarne-i_stopnia Wydzial Nauk Społecznych            ul. Bażyńskiego 4;  80-309 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia od 01.10.2019 do 30.09.2024 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/psychologia-stacjonarne-jednolite_magisterskie Wydzial Nauk Społecznych            ul. Bażyńskiego 4; 80-309 Gdańsk
Realizacja przedmiotu Socjologia sportu (wykład i ćwiczenia) na kierunku Socjologia studia I st. semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Projekty badawcze (ćwiczenia) na kierunku Socjologia studia I st. semestr letni 2019/20; II-IV 2020 (I połowa semestru) zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Socjologia społeczności lokalnych (ćwiczenia) na kierunku Socjologia studia I st. semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Badania w działaniu (wykład) na kierunku Socjologia studia I st. semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Qualitative Research in Social Sciences (wykład) na kierunku Socjologia studia I st. semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu The Basics of R Programming (wykład) na kierunku Socjologia studia I st. semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Problematyka jakości życia oraz poczucia dobrostanu psychicznego na różnych etapach życia (wykład) na kierunku Pedagogika semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Pedagogika szkoły (wykład) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Psychologia kulturowa i międzykulturowa z perspektywy jednostki i organizacji (wykład) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Męskosć i kobiecosć w relacjach społecznych (wykład) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Diagnostyka psychospołecznego funkcjonowania dziecka (ćwiczenia) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Diagnostyka neuropsychologiczna (ćwiczenia) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Cultural adaptation training (ćwiczenia) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Badania jakościowe w psychologii klinicznej i psychologii zdrowia (ćwiczenia) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostać liderem i przeprowadzić zmianę oraz zarządzać projektami społecznymi (ćwiczenia) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Realizacja przedmiotu Męskosć i kobiecosć w relacjach społecznych (wykład) na kierunku Psychologia semestr letni 2019/20 zgodnie z planem zajęć Sale dydaktyczne WNS
Szkolenie specjalistyczne „Mikroskopia holograficzna” – MWB wrzesień – październik 2020 zgodnie z ustalonym ze studentami i wykonawcą harmonogramem Sale dydaktyczne MWB
Szkolenie specjalistyczne z mikroskopii – MWB styczeń-luty 2021 zgodnie z ustalonym ze studentami i wykonawcą harmonogramem Sale dydaktyczne MWB
Szkolenie z wykorzystania pakietu MS-Office, w tym aplikacji mobilnych od 05.20 do 10.21 do ustalenia z Wydziałami Sale komputerowe na wydziałach
Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji
komunikacyjnych dla WCh
29.02.2020 9.00 – 16.00 sala szkoleniowa Biura Karier, ul. Bażyńskiego 1a, pok.122
Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji
komunikacyjnych dla WCh
07.03.2020 9.00 – 16.00 sala szkoleniowa Biura Karier, ul. Bażyńskiego 1a, pok.122
Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji
komunikacyjnych dla WE
27.03.2020 8.00 – 15.00 sala szkoleniowa Biura Karier, ul. Bażyńskiego 1a, pok.122
Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji
komunikacyjnych dla WNS
kwi.20 przeniesione zaplanowano zajęcia on line w maju
Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji
komunikacyjnych dla WNS
maj.20 8.00 – 15.00 on line
Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji
komunikacyjnych dla WOiG
cze.20 przeniesione zaplanowano przeniesienie zajęć
Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji
komunikacyjnych dla WOiG
paź.20 8.00 – 15.00 sala szkoleniowa Biura Karier, ul. Bażyńskiego 1a, pok.122
Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji
komunikacyjnych dla WZ
lis.20 8.00 – 15.00 sala szkoleniowa Biura Karier, ul. Bażyńskiego 1a, pok.122
Zajęcia warsztatowe z zakresu kompetencji
komunikacyjnych dla WZ/WPiA
gru.20 8.00 – 15.00 sala szkoleniowa Biura Karier, ul. Bażyńskiego 1a, pok.122
Innowacyjne metody kreatywne i atrakcyjna prezentacja cze.20 sale dydaktyczne WCH
Szkolenia z zakresu tutoringu I stopnia – szkolenie dla kadry dydaktycznej 24-26 kwietnia (3 dni)
8-10 maja (3 dni)
23-24 maja (2 dni)
Każdego dnia zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 15:00. Orientacyjny plan dnia wygląda następująco (szczegółowy plan ustala trener wspólnie z uczestnikami na początku spotkania):
1. moduł: 9:00 – 10:15
2. moduł: 10:25 – 11:40
3. moduł: 11:50 – 13:05
4. moduł: 13:35 – 15:00

W trybie online

Zajęcia będą odbywać się poprzez aplikację Zoom

Koszt szkolenia z zakresu tutoringu II stopnia – szkolenie dla kadry dydaktycznej

 

25.04.2020
26.04.2020
09.05.2020
10.05.2020
23.05.2020
24.05.2020
13:00 – 19:00
8:30-14:30
13:00 – 19:00
8:30-14:30
13:00 – 19:00
8:30-14:30
W trybie online
Zajęcia będą odbywać się poprzez aplikację Zoom
Szkolenia dla pracowników BK do końca września 2020   w zależności od rozstrzygnięć przetargu   w zależności od rozstrzygnięć przetargu
Staż dydaktyczny w University of Loughborough w Wielkiej Brytanii od 2020.02.02 do 2020.02.23   University of Helisinki, Finland
Szkolenie specjalistyczne z meta-analizy dla 20 pracowników dydaktycznych rok 2020 Sale dydaktyczne WNS
Warsztat dydaktyczny „transfer of know how” z 10 obszarów tematycznych dla pracowników dydaktycznych WNS rok 2020/21 Sale dydaktyczne WNS
Z innowacyjnych metod prowadzenia zajęć dydaktycznych od 11.20 do 02.21 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy
Z wykorzystania narzędzi MS Office w dydaktyce od 05.20 do 10.20 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy
Z narzędzi prezentacyjnych od 05.20 do 10.20 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy
Z tworzenia treści e-learningowych od 05.20 do 06.20 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy
Z zarządzania projektami (PRINCE 2 foundation) od 10.20 do 11.20 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy
Z zarządzania projektami (PRINCE 2 practitioner 12.20 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy
Z projektów unijnych dla szkół wyższych 12.20 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy
Z profesjonalnej obsługi klienta / studenta od 10.20 do 11.20 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy
Z zarządzania zespołem i radzenia sobie z konfliktem od 10.20 do 03.21 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy
Z zarządzania projektami (kadra adm.) PRINCE 2 foundation 12.20 zgodnie z ustalonym harmonogramem siedziba Wykonawcy

Wsparcie w okresie od 10.2019

Rodzaj wsparcia Data realizacji Godzina realizacji (podane godziny mają charakter ramowy, mogą ulegać zmianom) Miejsce realizacji
Realizacja nowego programu studiów I stopnia na kierunku Produkcja form audiowizualnych od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/produkcja_form_audiowizualnych-stacjonarne-i_stopnia Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 51 80-308 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku Filologia germańska, specjalność biznesowo-gospodarcza od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_germanska-stacjonarne-i_stopnia Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 51 80-308 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku Filologia klasyczna od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_klasyczna-stacjonarne-i_stopnia Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 51 80-308 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku Studia bałkańskie od 01.10.2019 do 30.09.2024 link do strony rekrutacji: https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/studia_balkanskie-stacjonarne-i_stopnia Wydział Filologiczny ul. Wita Stwosza 51 80-308 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku socjologia od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/socjologia-stacjonarne-i_stopnia Wydział Nauk Społecznych
ul. Bażyńskiego 4 80-309 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku psychologia od 01.10.2019 do 30.09.2024 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/psychologia-stacjonarne-jednolite_magisterskie Wydział Nauk Społecznych
ul. Bażyńskiego 4 80-309 Gdańsk
Staż dydaktyczny dla 4 pracowników WNS na uczelni wiodącej w ob. metodol. badań społecznych od 2019.04.01 do 2019.12.31 1) University of Florida, Department of Clinical and Health Psychology, USA; 2) Victoria University Melbourne, Deakin University Melbourne, Australia; 3) University of California Santa Crus, USA; 4) Department of Psychology, New York University, USA
Staż dydaktyczny dla 4 pracowników WNS na uczelni wiodącej w obszarze diagnozy psychologicznej i pedagogicznej od 2019.04.01 do 2019.12.31 1) University of Turku, Finland; 2) Vietnam Academy of Social Sciences, Hanoi, Vietnam; 3) School of Psychology, Uniwersity of Sussex, Brighton, UK; 4) Brickbeck University of London, UK
Kierunek – Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne od 1.10.2019 do 30.09.2022 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ i WPiA
Kierunek – Zarządzanie instytucjami służby zdrowia od 1.10.2019 do 30.09.2022 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ
Specjalność Aplikacje informatyczne w biznesie od 1.10.2019 do 30.09.2022 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ
Specjalność Inwestycje i Nieruchomości od 1.10.2019 do 30.09.2021 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ
Specjalność Finance and Accounting od 1.10.2019 do 30.09.2021 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WZ
Udział w szkoleniu w zakresie specjalistycznego oprogramowania ARGUS Enterprise dla kadry dydakt. 07-09.01.2020 zgodnie z zaproponowanym przez firmę harmonogramem Wielka Brytania
Specjalistyczne szkolenia językowego z zakresu inwestycji i nieruchomości dla kadry dydakt. WZ  – usługa zewnętrzna 19.10.2019 8.00-11.00 (3h) WZ
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
21.10.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
22.10.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
23.10.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
24.10.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
25.10.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
26.10.2019 7.45-9.45 (2h)
13.00-15.00 (2h)
15.15-17.15 (2h)
17.30-20.30 (3h)
29.10.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
02.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
04.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
05.11.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
06.11.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
07.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
08.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
09.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
12.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
14.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
15.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
16.11.2019 8.00-11.00 (3h)
11.15-13.15 (2h)
13.45-16.45 (3h)
17.00-19.00 (2h)
19.15-20.15 (1h)
18.11.2019 15.00-17.00 (2h)
17.15-19.15 (2h)
19.30-20.30 (1h)
19.11.2019 11.30-13.30 (2h)
14.00-17.00 (3h)
17.15-20.15 (3h)
realizacja przedmiotu ABC IT na kierunku Oceanografia studia I st. semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć https://oig.ug.edu.pl/studenci/plany_zajec sale dydaktyczne WOiG, Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 46
realizacja przedmiotu ABC IT na kierunku Gospodarka Przestrzenna studia I st. semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć https://oig.ug.edu.pl/studenci/plany_zajec sale dydaktyczne WOiG, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4
realizacja szkolenia z Indywidualnych Technik Ratunkowych dla studentów kierunku Oceanografia studia I i II st. semestr zimowy od 22.XI.2019 do 01.XII.2019 sale dydaktyczne WOiG, Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 46, oraz pomieszczenia Wykonawcy wyłonionego z przetargu
realizacja przedmiotu ABC IT na kierunkach Chemia studia I st., Ochrona Środowiska studia I st. semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WCH
Fizyka I semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WCH
Szkolenie z wykorzystania tablicy interaktywnej Smart Board 7 i 14 stycznia 2020 roku w godzinach 10-15 sale dydaktyczne WCH
Szkolenie z gamifikacji 9, 16, 23 i 30 stycznia 2020 roku w godzinach 9-15 sale dydaktyczne WCH
Przeprowadzenie zajęć z udziałem praktyków r.a. 2019/2020, r.a. 2020/2021 wg planu zajęć Wydział Ekonomiczny UG
szkolenie dla 3 pracowników Biura Karier
(I część)
10-11.10.2019 i 17-18.2019 oraz 07-08.11.2019 Poznań
Academic Skills – kurs języka angielskiego dla kadry dydaktycznej 25.10.2019 – 30.06.2020 Środy, 15:30 – 17:00 Sala 612 w rektoracie UG
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Joanna Chmielewska 17.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
24.10.2019
31.10.2019
07.11.2019
14.11.2019
21.11.2019
28.11.2019
05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
09.01.2020
16.01.2020
23.01.2020
30.01.2020
06.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Piotr Andrzejewski 14.10.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
21.10.2019
28.10.2019
04.11.2019
11.11.2019
18.11.2019
25.11.2019
02.12.2019
09.12.2019
16.12.2019
13.01.2020
20.01.2020
27.01.2020
03.02.2020
10.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Joanna Makara 15.10.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 411
22.10.2019
05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
07.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020
04.02.2020
11.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Zofia Judycka 15.10.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
22.10.2019
29.10.2019
05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
07.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020
04.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Katarzyna Marcinkiewicz 16.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
23.10.2019
30.10.2019
06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
08.01.2020
15.01.2020
22.01.2020
29.01.2020
05.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Adriana Ruta 23.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 411
30.10.2019
06.11.2019
13.11.2019
20.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
11.12.2019
18.12.2019
08.01.2020
15.01.2020
22.01.2020
29.01.2020
05.02.2020
12.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Agnieszka Błaszkowska 15.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
22.10.2019
29.10.2019
05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
07.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020
04.02.2020
Język angielski dla kadry administracyjnej i zarządzającej – lektor Davida Gagan 15.10.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 1
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 317
22.10.2019
29.10.2019
05.11.2019
12.11.2019
19.11.2019
26.11.2019
03.12.2019
10.12.2019
17.12.2019
07.01.2020
14.01.2020
21.01.2020
28.01.2020
04.02.2020

 

Wsparcie w okresie od 04.2019

 

Rodzaj wsparcia Data realizacji Godzina realizacji (podane godziny mają charakter ramowy, mogą ulegać zmianom) Miejsce realizacji
Realizacja szkolenia z innowacji dydaktycznych  (248 – szkolenie dla kadry dydaktycznej) 06.03.2019 9:45 – 12:00 Sala F16 na Wydziale Chemii
13.03.2019
27.03.2019
03.04.2019
10.04.2019
24.04.2019
08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
Realizacja szkolenia z języka angielskiego Academic Skills (254 – szkolenie dla kadry dydaktycznej) 17.10.2019 15:30 – 17:00 Sala konferencyjna 612 w rektoracie
24.10.2019
14.11.2019
21.11.2019
05.12.2019
12.12.2019
19.12.2019
09.01.2019
16.01.2019
23.01.2019
20.02.2019
27.02.2019
06.03.2019
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019
03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019
08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
Realizacja szkolenia z wykorzystania baz danych (250 – szkolenie dla kadry dydaktycznej) 25.03.2019 16:00 – 19:00 Sala komputerowa na Wydziale Filologicznym
01.04.2019
08.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
Język angielski grupa „0” lektor- Joanna Chmielewska; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 18.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
25.03.2019
01.04.2019
08.04.2019
15.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
01.07.2019
Język angielski grupa „0+” lektor-Piotr Andrzejewski; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 07.03.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
14.03.2019
21.03.2019
28.03.2019
04.04.2019
11.04.2019
18.04.2019
25.04.2019
09.05.2019
16.05.2019
23.05.2019
30.05.2019
06.06.2019
13.06.2019
27.06.2019
Język angielski grupa „A1” lektor- Joanna Makara; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 05.03.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 411
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
02.04.2019
09.04.2019
16.04.2019
23.04.2019
30.04.2019
07.05.2019
14.05.2019
21.05.2019
28.05.2019
04.06.2019
11.06.2019
Język angielski grupa „A1/A2” lektor- Zofia Judycka; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 26.02.2019 14.00-15.30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 222
05.03.2019
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
02.04.2019
09.04.2019
16.04.2019
23.04.2019
30.04.2019
07.05.2019
14.05.2019
21.05.2019
28.05.2019
04.06.2019
Język angielski grupa „B1” lektor- Katarzyna Marcinkiewicz; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 25.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
01.04.2019
08.04.2019
15.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
01.07.2019
08.07.2019
Język angielski grupa „B1/B2” lektor- Adriana Ruta; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 06.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 411
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019
03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019
08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019
05.06.2019
12.06.2019
19.06.2019
Język angielski grupa „B2” lektor- Agnieszka Błaszkowska; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 05.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 8
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 612
12.03.2019
19.03.2019
26.03.2019
02.04.2019
09.04.2019
16.04.2019
23.04.2019
30.04.2019
07.05.2019
14.05.2019
21.05.2019
28.05.2019
04.06.2019
11.06.2019
Język angielski grupa „C1” lektor- Marianna Gagan; szkolenie dla kadry administracyjnej i zarządzającej 14.03.2019 14:00-15:30 ul. J.Bażyńskiego 1
80-308 Gdańsk
Rektorat UG, sala 317
21.03.2019
28.03.2019
04.04.2019
11.04.2019
18.04.2019
25.04.2019
02.05.2019
09.05.2019
16.05.2019
23.05.2019
30.05.2019
06.06.2019
13.06.2019
27.06.2019
Język angielski – szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Chemii 18.03.2019 10:00-11:30 ul. Wita Stwosza 63,
80-308 Gdańsk, sala F105
25.03.2019
01.04.2019
08.04.2019
15.04.2019
29.04.2019
06.05.2019
13.05.2019
20.05.2019
27.05.2019
03.06.2019
10.06.2019
17.06.2019
24.06.2019
01.06.2019
Szkolenie w zakresie indywidualnych technik ratunkowych (ITR) – 192 osoby (zrekrutowani studenci kierunku Oceanografia studia I i II stopnia) IV kwartał 2019 WOiG, Instytut Oceanografii al. Piłsudskiego 46 Gdynia, zajęcia poza kampusem (szkolenie na basenie)
Koszt szkolenia z zakresu tutoringu I stopnia – szkolenie dla kadry dydaktycznej 30 os.; 64 h – 8 dni; 2 gr. 15 os. IV kwartał 2019 – jedna grupa, I kwartał 2020 – druga grupa WOiG, Instytut Oceanografii al. Piłsudskiego 46, Gdynia
Rekrutacja na kierunek Oceanografia studia I stopnia Zakończenie rejestracji:
09 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów:
11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych:
19 lipca 2019 r.
10.00-15.00 WOiG, Instytut Oceanografii, al. Piłsudskiego 46, Gdynia, sala wystawowa
Rekrutacja na kierunek Oceanografia studia II stopnia Zakończenie rejestracji:
11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów:
16 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych:
24 lipca 2019 r.
10.00-15.00 WOiG, Instytut Oceanografii, al. Piłsudskiego 46, Gdynia, sala wystawowa
Rekrutacja na kierunek Gospodarka Przestrzenna studia I stopnia Zakończenie rejestracji:
09 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów:
11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych:
19 lipca 2019 r.
10.00-15.00 WOiG, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk, sala B 201
Rekrutacja na kierunek Gospodarka Przestrzenna studia II stopnia Zakończenie rejestracji:
11 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów:
16 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych:
24 lipca 2019 r.
10.00-15.00 WOiG, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk, sala B 202
realizacja przedmiotu ABC IT na kierunkach Oceanografia studia I st., Gospodarka Przestrzenna studia I st. semestr zimowy 2019/20; X 2019-I 2020 zgodnie z planem zajęć sale dydaktyczne WOiG
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku socjologia od 01.10.2019 do 30.09.2022 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/socjologia-stacjonarne-i_stopnia Wydzial Nauk Społecznych         ul. Bażyńskiego 4                                80-309 Gdańsk
Realizacja zmodyfikowanego programu studiów I stopnia na kierunku psychologia od 01.10.2019 do 30.09.2024 link do strony rekrutacji: https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/psychologia-stacjonarne-jednolite_magisterskie Wydzial Nauk Społecznych         ul. Bażyńskiego 4                                80-309 Gdańsk
Kurs języka angielskiego dla 8 pracowniaków WNS w Wielkiej Brytanii z uwzględnieniem fachowego języka specyficznego dla nauk społecznych  5-16 sierpnia 2019 oraz  2-13 września 2019 Kaplan International Edinburgh
Staż dydaktyczny dla 4 pracowników WNS na uczelni wiodącej w ob. metodol. badań społecznych od 2019.04.01 do 2019.12.31 1) University of Florida, Department of Clinical and Health Psychology, USA; 2) Victoria University Melbourne, Deakin University Melbourne, Australia; 3) University of California Santa Crus, USA; 4) Department of Psychology, New York University, USA
Staż dydaktyczny w University of the West of England od 2019.04.24 do 2019.05.17 University of the West of England, Bristol, UK
Staż dydaktyczny dla 4 pracowników WNS na uczelni wiodącej w obszarze diagnozy psychologicznej i pedagogicznej od 2019.04.01 do 2019.12.31 1) University of Turku, Finland; 2) Vietnam Academy of Social Sciences, Hanoi, Vietnam; 3) School of Psychology, Uniwersity of Sussex, Brighton, UK; 4) Brickbeck University of London, UK
Język angielski – szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Zarządzania wrz.19 ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Wizyta studyjna 1 pracownika WF w celu nawiązania kontaktów i współpracy w ramach nowego kierunku Produkcja form audiowizualnych 21-28.07.2019 School of Cinematic Arts, będąca wydziałem University of Southern California w Los Angeles, USA

 

Wsparcie w okresie 10.2018 – 04.2019

Rodzaj wsparcia Data realizacji Godzina realizacji (podane godziny mają charakter ramowy, mogą ulegać zmianom) Miejsce realizacji
Kurs „Kodeks postępowania administracyjnego oraz prawo pracy” dla kadry administracyjnej 17.10.2018 10.00-12.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
24.10.2018 10.00-12.30
31.10.2018 10.00-12.30
07.11.2018 10.00-12.30
14.11.2018 10.00-12.30
21.11.2018 10.00-12.30
28.11.2018 10.00-12.30
05.12.2018 10.00-12.30
12.12.2018 10.00-12.30
19.12.2018 10.00-12.30
Szkolenie dla kadry dydaktycznej z języka angielskiego Academic Skills 17.10.2018 15:30-17:00 Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego,
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk, sala 612
24.10.2018 15:30-17:00
14.11.2018 15:30-17:00
21.11.2018 15:30-17:00
28.11.2018 15:30-17:00
5.12.2018 15:30-17:00
12.12.2018 15:30-17:00
19.12.2018 15:30-17:00
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 22.10.2018 9.45-11.15 Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki s. 52
23.10.2018 7.30-9.00 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
9.45-11.15 Wita Stwosza 51
80-3012 Gdańsk
Wydział Filologiczny
(Neofilologia) s. 277
25.10.2018 13.00-14.30 Wita Stwosza 51
80-3012 Gdańsk
Wydział Filologiczny
(Neofilologia) s. 275
26.10.2018 8.00-9.30 Wita Stwosza 51
80-3012 Gdańsk
Wydział Filologiczny
(Neofilologia) s. 359
29.10.108 9.45-11.15 Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk
Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki s. 52
30.10.2018 7.30-9.00 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat
s. 222
9.45-11.15
11.30-13.00
13.30-15.00
9.45-11.15 Wita Stwosza 51
80-3012 Gdańsk
Wydział Filologiczny
(Neofilologia) s. 277
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 13.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
14.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
15.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
16.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
19.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
20.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
21.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
22.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
23.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
26.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 27.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
28.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
29.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
30.11.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
03.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
04.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
05.10.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
06.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
07.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
10.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 11.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
12.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
13.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
17.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
18.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
19.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
20.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
21.12.2018 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
03.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
04.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 07.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
08.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
09.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
10.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
11.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
15.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
16.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
17.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
18.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 21.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
22.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
23.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
24.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
25.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
28.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
29.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
30.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
31.01.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
01.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 04.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
05.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
06.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
07.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
08.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
11.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
12.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
13.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
15.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
Język angielski dla kadry zarządzającej i administracyjnej 18.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
19.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 612
20.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
21.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
22.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
25.02.2019 14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 222
14.00-15.30 Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
Rektorat s. 411
Szkolenie dla kadry dydaktycznej z innowacji dydaktycznych 7.11.2018 9:30-11:45  Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk, sala F16
14.11.2018 9:30-11:45
21.11.2018 9:30-11:45
28.11.2018 9:30-11:45
5.12.2018 9:30-11:45
12.12.2018 9:30-11:45
9.01.2019 9:30-11:45
16.01.2019 9:30-11:45
20.02.2019 9:30-11:45
27.02.2019 9:30-11:45
Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt 18.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
Wydział Ekonomiczny, sala komputerowa
19.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
20.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
21.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
22.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
25.03.2019 8.30-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
26.03.2019 8.30-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
27.03.2019 8.30-10.00
10.15-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
28.03.2019
29.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
Szkolenie SAP TERP10 27.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
Wydział Ekonomiczny, sala komputerowa z dostępem do internetu i SAP ERP
28.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
29.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
30.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
31.03.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
03.04.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
04.04.2019 8.30-11.45 (w tym 15 minut przerwy)
11.45-12.15 przerwa;
12.15-15.30 (w tym 15 min. przerwy)
05.04.2019 8.30-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
06.04.2019 8.30-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
07.04.2019 8.30-10.00
10.15-11.45
11.45-12.15 przerwa
12.15-15.30
panorma in mari via tua