Wydział Ekonomiczny

mar 14, 2022

20.10.2022- 18.11.2022 i 24.11.2022-14.12.2022: Szkolenie Lean Six Sigma (specjalność Ekonomika Transportu i Logistyka profil Logistyka, kierunek Ekonomia oraz kierunek
MSG)