Wydział Chemii

mar 14, 2022

Laboratorium kariery- zajęcia warsztatowe dla studentów Wydziału Chemii” 

„Warsztaty outdoorowe dla studentów Wydziału Chemii”

„Szkolenia audytorów wewnętrznych” – szkolenie dla kadry dydaktycznej Wydziału Chemii