Rekrutacja

Zgodnie z Regulaminem Projektu szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach wydziałów objętych Projektem oraz właściwych Jednostek Administracji Centralnej:

  • Wydział Zarządzania:

https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=355&spec=50

http://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=355&spec=76

https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=377&spec=77

https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=377&spec=75

https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=377&spec=43

  • Wydział Chemii:

https://chemia.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/chemia-stacjonarne-i_stopnia

https://chemia.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/ochrona_srodowiska-stacjonarne-i_stopnia

https://chemia.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/biznes_chemiczny-stacjonarne-i_stopnia

  • Biuro Jakości Kształcenia:

https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/inicjatywy_dydaktyczne/projekt_proug/rekrutacja

  • Wydział Ekonomiczny:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/proug/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/telemedycyna_i_projekty_w_ochronie_zdrowia_health_care_technology-niestacjonarne_-_zaoczne-ii_stopnia

http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/index.html?lang=pl&ao=telemedycyna_i_projekty_w_ochronie_zdrowia_health_care_technology

http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=ekonomika_transportu_i_logistyka_2st_s_til

http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=miedzynarodowe_strategie_marketingowe_2st_s_miad

  • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii:

https://biotech.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/biotechnologia-stacjonarne-i_stopnia

https://biotech.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/biotechnologia-stacjonarne-ii_stopnia

  • Wydział Nauk Społecznych:

https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/psychologia-stacjonarne-jednolite_magisterskie

https://wns.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/socjologia-stacjonarne-i_stopnia

  • Wydział Oceanografii i Geografii:

https://oig.ug.edu.pl/gospodarka_przestrzenna_studia_i_stopnia

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/gospodarka_przestrzenna-stacjonarne-i_stopnia

https://oig.ug.edu.pl/oceanografia_studia_i_stopnia

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/oceanografia-stacjonarne-i_stopnia

https://oig.ug.edu.pl/gospodarka_przestrzenna_studia_ii_stopnia

https://oig.ug.edu.pl/oceanografia_studia_ii_stopnia

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/oceanografia-stacjonarne-ii_stopnia

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/gospodarka_przestrzenna-stacjonarne-ii_stopnia

https://oig.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-oig/86979/files/ulotka_o_kierunkach_i_stopnia.pdf

https://oig.ug.edu.pl/media/promowane/89705/studiuj_woigug

  • Wydział Filologiczny:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/produkcja_form_audiowizualnych-stacjonarne-i_stopnia

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_germanska-stacjonarne-i_stopnia

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/studia_balkanskie-stacjonarne-i_stopnia

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/filologia_klasyczna-stacjonarne-i_stopnia

  • Wydział Prawa i Administracji

https://prawo.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/criminology_and_criminal_justice-stacjonarne-i_stopnia

panorma in mari via tua