Rekrutacja

Zgodnie z Regulaminem Projektu szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronach wydziałów objętych Projektem oraz właściwych Jednostek Administracji Centralnej:

 

  • Wydział Chemii:

https://chemia.ug.edu.pl/studenci_wydzialu_chemii/proug/rekrutacja

  • Biuro Jakości Kształcenia:

https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/strona/79444/zapisy_na_szkolenie_z_innowacji_dydaktycznych

  • Wydział Ekonomiczny:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/proug/index.html?lang=pl&ao=rekrutacja

panorma in mari via tua