Informacje dla kandydatów

Studenci wybierający nowe lub zmodyfikowane kierunki ujęte w PROgramie Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) zostają objęci kształceniem pozwalającym im wziąć udział w różnych, dodatkowych formach zajęć umożliwiających nabycie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju oraz zwiększających ich szanse na rynku pracy.

W ramach ProUG, oprócz nowoczesnych zajęć:

  • związanych z uzyskiwaniem tzw. kompetencji miękkich oraz językowych,
  • prowadzonych w formie projektów,
  • prowadzonych przez zagranicznych wykładowców,
  • prowadzonych interaktywnie, z wykorzystaniem najnowszych metod dydaktycznych, wysokospecjalistycznej aparatury i wyposażenia,

studenci zostaną objęci m.in.:

  • programami staży krajowych i zagranicznych, w tym staży u pracodawców w kraju i za granicą,
  • wizytami studyjnymi u pracodawców oraz zajęciami u pracodawców,
  • certyfikowanymi szkoleniami, prowadzonymi przez wysokiej klasy specjalistów,
  • coachingiem, którego celem będzie wsparcie rozwoju osobistego, jak również poszerzenie samoświadomości w zakresie własnych predyspozycji i umiejętności zawodowych.

 

Osoby przyjęte proszone są o uzupełnienie i podpisanie załączników, a następnie złożenie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi na wybranym Wydziale.

 

Załączniki/ Annexes:

Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu

Wzór oświadczenia uczestnika Projektu

Application form for the Project

Template of the participant’s declaration

 

panorma in mari via tua