Dyżur Kierownika Projektu odwołany

Z powodu zwolnienia lekarskiego najbliższy dyżur Pani Kierownik (w piątek 26.10.2018 r.) zostaje odwołany.
Dyżur Zastępcy Kierownika Projektu ds. Finansowo-Księgowych planowany jest bez zmian.

Zmiana terminu dyżuru Kierownika Projektu i Z-cy Kierownika Projektu ds. Finansowo-Księgowych

Dyżur Kierownika Projektu oraz Z-cy Kierownika Projektu ds. Finansowo-Księgowych planowany jest w zmienionym terminie, w najbliższy czwartek, tj. 18 października 2018 roku w godzinach od 9:30 do 11:30. Tym samym dyżur piątkowy, tj. 19 października 2018 roku zostaje odwołany.

Najbliższe dyżury Kierownika i Zastępcy Kierownika ds. Finansowo-Księgowych

Z powodu zwolnienia lekarskiego najbliższy dyżur Pani Kierownik (w piątek 12.10.2018 r.) jest odwołany.
Dyżur Zastępcy Kierownika ds. Finansowo-Księgowych planowany jest w zmienionych godzinach: od 12:00 do 14:00.

panorma in mari via tua