Dyżur Kierownika Projektu odwołany

Z powodu zwolnienia lekarskiego najbliższy dyżur Pani Kierownik (w piątek 26.10.2018 r.) zostaje odwołany.
Dyżur Zastępcy Kierownika Projektu ds. Finansowo-Księgowych planowany jest bez zmian.

panorma in mari via tua